Dream Cards

«Երեմյան Փրոջեքթս»-ի ռեստորանների DREAM CARD - եր

DREAM CARD-ի միջոցով քարտապանը կարող է օգտվել «Երեմյան Փրոջեքթս»-ի ռեստորաններից, ինչպես նաև՝ Yeremuyan Delivery առաքման ծառայությունից:


Քարտերը կարող եք ձեռք բերել անվճար առաքմամբ՝ 010 600 006 հեռախոսահամարով կամ հարցնել «Երեմյան Փրոջեքթս»-ի ռեստորաններում։

Photo gallery